Taal voor jou

logo-taal-voor-jou

Helaas, Taal voor jou stopt

per 1 augustus 2021!

Taal voor jou past in de ontwikkeling van taal binnen het beroeps- en voortgezet onderwijs. Vanaf 2014/2015 zijn referentieniveaus verplicht.
Taal voor jou is een online diagnosticerend en remediërend programma Nederlands voor lezen en luisteren met als doel niveau 2F te bereiken.

Een overzicht van het aanbod van licenties vindt u hieronder. Kiest u een van de licenties, wij maken een account voor u aan zodat u kunt inloggen in het programma. Heeft u vragen stelt u deze dan in het vak ‘opmerkingen’.

Rechtsboven op de website klikt u het demofilmje aan met uitleg over het programma Taal voor jou (gebaseerd op Taal de baas). U vindt daar ook een gebruikershandeleiding voor u als docent.

Naar: Taal de baas, een ontwerp van ITTA, ICE en Tremani ontwikkeld in opdracht van het Steunpunt taal en rekenen MBO.

 

Wat is Taal voor jou?
Taal voor jou is een online diagnosticerend en remediërend programma voor Nederlands lezen en luisteren. Het programma kan gebruikt worden naast bestaande toetsen en methodes.
Voor wie is Taal voor jou bestemd?
Taal voor jou is ontwikkeld voor diegenen, bij wie achterstanden geconstateerd zijn op het gebied van lezen en luisteren en bij wie men wil onderzoeken wat de oorzaak is van de achterstand in taalontwikkeling. Taal voor jou is geschikt voor vmbo (BB, Kader, LWOO), havo 1 t/m 3, MBO leerjaar 1, NT2-leerlingen/ISK-scholen.
Hoe werkt Taal voor jou?
Het is eenvoudig om met het programma te werken. Dit is tijd- en plaatsonafhankelijk. De docent/begeleider meldt kandidaten aan. Kandidaten maken eerst de diagnostische toets(en). Het programma achterhaalt niet alleen de oorzaken van taalachterstanden op het gebied van lezen en luisteren, maar biedt aansluitend op de toetsen ook gerichte oefeningen voor elke deelnemer.
Geeft Taal voor jou een niveau-aanduiding aan?
Het toets- en oefenmateriaal is geschikt voor kandidaten die 1F beheersen en op weg zijn naar 2F. De diagnostische toetsen van Taal voor jou geven geen niveau-indicatie. Dat is niet het doel van het programma. Taal voor jou onderscheidt tien deelvaardigheden onderliggend aan lezen en luisteren: herkennend lezen, tekstbegrip en interpreterend lezen, technisch luisteren, begrijpend luisteren en interpreterend luisteren, algemene woordenschat, diepe woordkennis, beroepstaalwoorden en functiewoorden. Het gaat om het opsporen en blootleggen van onderliggende problemen die achterstand op het gebied van lezen en luisteren veroorzaken. Dit kan zich op alle taalniveaus voordoen.
Hoe lang werken kandidaten met het programma?
Hoeveel tijd een kandidaat besteedt aan het werken met Taal voor jou hangt van enkele factoren af: welke achterstanden gaat de kandidaat wegwerken, hoeveel tijd besteedt hij hieraan, hoe gemotiveerd is hij? Taal voor jou bevat drie diagnostische starttoetsen die elk zestig minuten in beslag nemen. Afhankelijk van de uitslag van de toets kunnen voor een kandidaat maximaal tien trajecten worden klaargezet, die elk een onderliggende vaardigheid trainen. Per onderliggende vaardigheid volgt na ongeveer drie uur oefenen een tussentijdse toets. Als de kandidaat een lage score heeft voor deze toets, staan nog voor drie uur oefeningen voor hem klaar die afgesloten worden met een eindtoets. De oefeningen worden automatisch klaargezet na het afronden van de diagnostische of tussentijdse toets.
Ondersteuning en uitleg bij het programma
Voor inhoudelijke ondersteuning bij de implementatie van Taal voor jou binnen uw onderwijsinstelling kunt mailen naar onze helpdesk.
Meer weten over Taal voor jou?
Voor meer informatie kunt u mailen

 

We hanteren de volgende prijzen:

Licentie A – € 4,00  per persoon vanaf 2001 gebruikers

Licentie B – € 5,50 per persoon van 1201 tot 2000 gebruikers

Licentie C – € 7,00 per persoon van 301 tot 1200 gebruikers

Licentie D – € 8,50 per persoon van 1 tot 300 gebruikers

Prijswijzigingen voorbehouden.
Een docentaccount wordt niet in rekening gebracht. 

 

Het privacyreglement is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen de hostingpartij Tremani en Van Tricht uitgeverij. 

 

  Vul uw gegevens in om een bestelling te plaatsen voor Taal voor jou.

  Naam
  ManVrouw

  School/Instelling
  Functie
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Maak uw keuze

  Opmerkingen

  Privacyverklaring