Home

Aandacht voor…

De Week van het geld 2019

De Week van het geld 2019 is op 25 maart geopend door Koningin Máxima en minister Slob. Het doel van deze themaweek (25 t/m 29 maart) is om leerlingen te leren omgaan met geld.

Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Over dit onderwerp bij Van Tricht uitgeverij:

Mijn schuld door Marte Jongbloed

In ‘Mijn schuld’ laat Marte Jongbloed zien hoe gauw je geldproblemen kunt krijgen en hoe je dat zou kunnen voorkomen. Het verhaal kan aansluiten bij lesmateriaal van het NIBUD – ‘In & Out!’ – dat tegenwoordig op veel scholen over dit onderwerp wordt aangeboden.

auteur: Marte Jongbloed
illustraties: Roelof van der Schans
ISBN 9789077822470
verkoopprijs € 12,00
100 pagina’s

lees meer…

 

 


Kwart van de meisjes in voortgezet speciaal onderwijs wordt gedwongen tot seksuele handelingen

Meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs (voor leerlingen met ernstige gedrags- of psychische problemen) komen vaker in aanraking met seksueel grensoverschrijdend gedrag dan meisjes op reguliere scholen. Zo zegt 27 procent van deze meisjes ooit te zijn gedwongen tot seksuele handelingen, terwijl dat in het regulier onderwijs voor 7 procent van de meisjes geldt.

Peter de Graaf
in de Volkskrant, 28 maart 2019

Over dit onderwerp bij Van Tricht uitgeverij:

Roan gaat te ver door Marieke Otten

 De lesbrief bij dit boek, geschreven i.s.m. CED-Groep/Rutgers is bedoeld voor o.a. docenten in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het boek leent zich goed om met jongeren in gesprek te gaan over seksuele grensoverschrijding en andere onderwerpen die te maken hebben met seksuele vorming. U kunt de lesbrief gratis downloaden. www.seksuelevorming.nl 

auteur: Marieke Otten
illustraties: Roelof van der Schans
ISBN 9789077822685
verkoopprijs € 13,00
90 pagina’s

lees meer…

 

 


Nieuw verschenen

Bère Miesen

Je suis dementie – een dertigtal minicolleges

Met illustraties in kleur van Ries Kleijnen
140 pagina’s
Verkoopprijs € 19,50
ISBN 9789492333360

Inkijkexemplaar

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 14 april jl. vond de Wiesje Charity Brunch plaats in Amsterdam Zuid-Oost.
Stichting Wiesje bouwt aan wonen met zorg voor mensen met dementie in Suriname.
Voor informatie gaat u naar www.wiesje.org
Tijdens de brunch was er gelegenheid het kersverse boek Je suis dementie van
Bère Miesen aan te schaffen. Een deel van de opbrengst  van de verkoop ging naar Stichting Wiesje.

 

Met de titel ‘Je suis dementie’ wil Miesen getuigen van zijn solidariteit en
compassie met de slachtoffers van dementie. Hij wil een advocaat zijn die
niet opgeeft hun lot openbaar te maken en zo wegen te zoeken en te
openen om hun lijden te verlichten.

Dit boek is bedoeld voor eenieder die zich op hoofdlijnen wil verdiepen
in de impact van dementie op alle betrokkenen.
Een halve eeuw naar mensen met dementie, hun dierbaren en professionals
luisteren en hen begeleiden, vormt een solide basis voor een kleine
psychologie van dementie, uitgedrukt in deze minicolleges. 

Dit boek bestaat uit vijf delen: de patiënt (1), de familie (2), de verzorgende
(3), euthanasie (4) en de media (5). 

De minicolleges in dit boek worden afgewisseld met een gedicht om de lezer tot rust te laten komen en de informatie te laten bezinken.

Samen met Alzheimer Nederland werkt Miesen aan de kwaliteitsborging en de ontwikkeling van het Alzheimer Café Concept in binnen-
en buitenland.

Verkrijgbaar in de boekhandel en online bij Bol.com:

Of stuur een mail naar Van Tricht uitgeverij voor meerdere exemplaren.


 

 

Ank Poland  en Marjoleine Steensma 

Met aandacht bij de les – passend onderwijs aan leerlingen met autisme

93 pagina’s
ISBN 9789492333377
Verkoopprijs € 15,00

Inkijkexemplaar

 

 

 

 

 

In dit boek worden verbanden gelegd tussen de verschillende aspecten van autisme. Daarbij proberen de auteurs de onderlaag van autisme, vertaald in aandachtsgebieden, in beeld te brengen. 
Zij hebben jarenlange praktijkervaring in het onderwijs. Deze kennis vindt zijn neerslag in dit boek. 
Enerzijds wordt bekeken wat het betekent voor iemand met autisme om te functioneren tussen mensen die anders denken en anders werken. Anderzijds willen de auteurs de schoolteams en de leerkrachten die voor de klas staan meer inzicht en daarmee handvatten geven om leerlingen met autisme beter te begrijpen en te begeleiden naar zelfstandigheid. 

Verkrijgbaar in de boekhandel en online bij Bol.com:

 
Of stuur een mail naar Van Tricht uitgeverij voor meerdere exemplaren.