Home

Nieuw – Verschenen

omslag Virtueel dovendorp

Een passend cadeau voor de feestdagen!

Virtueel dovendorp
auteur: Johan Wesemann
ISBN 9789492333414
116 pagina’s
verkoopprijs € 17,50

Te koop bij uw (internet)boekwinkel.
Voor afname in bulk (meerdere exemplaren)
neemt u contact op met de uitgeverij: info@vantrichtuitgeverij.nl

 

 

 

Met een ten geleide van Stuart Blume, emeritus hoogleraar Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

‘Ik heb geleerd mijn kwetsbaarheid te laten zien. En dat voelde als een overwinning. Ik ben in de eerste plaats Johan en pas daarna doof.’

Johan Wesemann (1944) beschrijft in dit boek de niet eerder vertelde verhalen van dove mensen, opdat ze niet verloren gaan. Het zijn kleurrijke verhalen van doven die zich van de horende wereld afzonderen omdat bijna niemand de moeite neemt hun taal te begrijpen.
‘Het gaf mij een fijn gevoel om de verhalen over de wonderlijke tijd van het “dovendorp” op te tekenen. Soms hield ik van het dorp en soms had ik er een hekel aan. Vooral dat laatste was zo, als ik het gevoel had veroordeeld te zijn tot het leven in het dorp vanwege de ontoegankelijkheid van de rest van de samenleving.’

Een anekdotisch boek, romantisch en tegelijkertijd feitelijk, geschreven voor zowel doven als horenden.

Bekijk hier het inkijkexemplaar.

 

Van Johan Wesemann verscheen de biografie Branieschopper in een stille wereld – Johan Wesemann en zijn strijd voor de emancipatie van doven, een geschiedenis, door Peter van Veen. (Van Tricht uitgeverij, 2020)

 

 

 

Uitgelicht


 

 

Roan gaat te ver

Een boek over grensoverschrijdend gedrag. 
Inclusief lesbrief.

 
auteur: Marieke Otten
illustraties: Roelof van der Schans
ISBN 9789077822685
verkoopprijs € 13,00
90 pagina’s
NUR 285 en 286

 

 

 

Inhoud
De zestienjarige Roan houdt van uitgaan en meiden versieren. Zijn vriend Kai is al vaak met een meisje naar bed geweest. Roan heeft nog niet vaak met een meisje gevreeën.
Op een dag ontmoet hij Ilse bij het uitgaan. Hij moet de hele week aan haar denken en de volgende keer hebben ze bij het uitgaan samen veel lol.
Aan het eind van de avond gaan Roan en Ilse naar buiten. Ze wandelen en zoenen. Roan raakt erg opgewonden. Als Ilse zegt dat ze niet wil neuken, luistert Roan niet. De volgende dag reageert Ilse koel en kortaf op berichtjes van Roan en daarna reageert ze helemaal niet meer. Roan begrijpt niets van de reactie van Ilse. Hij wil graag weer met haar afspreken. Dan bedenkt hij een plan om haar weer te zien.

Voor meer informatie en bestellen klik hier.

 

Branieschopper in een stille wereld – Johan Wesemann en zijn strijd voor de emancipatie van doven. Een geschiedenis

auteur: Peter van Veen

ISBN 9789492333407
256 pagina’s, met foto’s
verkoopprijs € 20,00

Bekijk hier het persbericht

Bekijk hier het interview met Johan Wesemann

 

 

 

 

Johan Wesemann (1944) was lange tijd het gezicht van de dovengemeenschap
in Nederland. Hij maakte zich hard voor de emancipatie
van doven en liet zich daarbij door niemand weerhouden. De
strijd tegen horenden, de macht van de doveninstituten en de politieke
onwil maakten hem tot een rebel. Met zijn sterke persoonlijkheid,
zijn strategisch inzicht, charme en gedrevenheid zette hij zich
met hart en ziel in voor de doven: voor hun cultuur, de gebarentaal
en voor een gelijkwaardige plek in de samenleving.

Deze biografie laat zien hoe Johan Wesemann gevormd is door
de dovengemeenschap en hoe hij de dovengemeenschap mede
heeft gevormd. Zijn levensverhaal is een zoektocht naar zijn eigen
identiteit en de worsteling om volwaardig mee te doen
in een horende samenleving. Het laat zien hoe een dove jongen
die zich niet serieus genomen voelt zich door wilskracht
en een groot rechtvaardigheidsgevoel weet op te werken.

Dit boek geeft niet alleen een fascinerend portret van een
dove belangenbehartiger, maar schetst ook de geschiedenis
van doven in Nederland van na de Tweede Wereldoorlog.

Peter van Veen (1965) studeerde sociologie en theologie. Hij was onder andere werkzaam als hoofd PR en Communicatie bij de Koninklijke Effatha Guyot Groep en schreef meerdere boeken over de geschiedenis van doven. Hij verdiept zich graag in de geschiedenis van mensen en organisaties, wat hij veel gebruikt bij coaching- en advieswerk. Peter van Veen heeft een eigen adviesbureau.

 

Vanmiddag in de bus. De biografie van @JohanWesemann . Al twee hoofdstukken gelezen. Ademloos. Prachtig geschreven door Peter van Veen, fraai uitgegeven door Van Tricht @annemariebirnie . Een fascinerende blik op het leven van @JohanWesemann en op onze dovengemeenschap. Aanrader!Harry Knoors

‘Peter, je hebt een prachtige biografie van Johan geschreven en een uniek tijdperk toegankelijk gemaakt.’ … ‘Knap gedaan!’

Trude Schermer, Raad van Bestuur Nederlands Gebarencentrum

 

Bestel
Bestel bij voorkeur bij uw lokale boekhandel.
Online verkrijgbaar bij Bol.com en Libris.
Stuur een e-mail voor meerdere exemplaren.

 


Zesde, herziene en uitgebreide druk 2021
Gezien de diversiteit aan mensen die in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werkzaam zijn, is dit boek bruikbaar voor alle initiële opleidingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, HBO en MBO. Het boek is zeker ook geschikt als naslagwerk

 

 

 

 

 

 

Petri Embregts, nieuw in de redactie is als geen ander bekend met het werkveld mensen met een verstandelijke beperking. Ze is verbonden aan de Academische Werkplaats ‘Leven met een verstandelijke beperking’ (School of Social and Behavioral Sciences, Tranzo, Tilburg University).

Een aantal gastauteurs, onder wie Annette van der Putten en Jac de Bruijn werken hun specialiteit in dit boek verder uit. Annette van der Putten, als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, levert een bijdrage over de ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige, verstandelijke en meervoudige beperkingen. Jac de Bruijn, orthopedagoog/GZ-psycholoog richt zich op de ondersteuningsmethodieken.

Aan dit boek werken mee
Kim van den Bogaard, Jan Boonen, Carmen van Bussel, Petri Embregts, Noud Frielink, Sanne Giesbers, Lex Hendriks, Pieter Hermsen, Frans Hoogeveen, Kitty Jurrius, Adinda Lichtendahl, Joke van der Meer, Erwin Meinders, Gerrieta Muis, Annette van der Putten, Mieke Steenhuis, Tess Tournier en Hans van Wouwe.

De inhoud
Het boek heeft als basis de vijfde druk 2016 (redactie Hermsen, Keukens en Van der Meer). Hierin was de inhoud geordend naar de elf gezondheidspatronen van Marjory Gordon.
In dit nieuwe boek is ervoor gekozen de kennis in te richten aan de hand van de acht domeinen van de Kwaliteit van Bestaan naar Schalock en Verdugo.
Voor degenen die bekend zijn met de inhoud van de vorige druk(ken) van het boek is op de website bij dit boek een omzettingsschema  geplaatst, waaruit duidelijk wordt welke teksten nieuw zijn en welke uit de vijfde druk opgenomen zijn in deze nieuwe uitgave.

Hoofdstuk 1 De verstandelijke beperking: een introductie
Met oorzaken, disharmonische ontwikkeling, geschiedenis, universele rechten, korte casus en
beschrijving LVB, EMVB, EVB, (Z)EVMB, NAH

Hoofdstuk 2 De verstandelijke beperking nader beschouwd
Met onder andere een uitgebreid beeld van LVB, EMVB, EVB, NAH

Hoofdstuk 3 Ondersteuningsvragen en ondersteuningsprocessen: de domeinen van Schalock 
Hierin het ondersteuningsproces, POS
De acht domeinen van Schalock worden nader uitgewerkt

Hoofdstuk 4 Begeleiding en behandeling
Hierin methodische begeleidingsvormen als LACCS, Triple C, Driehoekskunde, Heykoop; clientgerichte therapieën als EMDR, cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie

Hoofdstuk 5 Bijkomende stoornissen en beperkingen
Hierin onder andere epilepsie, zintuiglijke en motorische beperkingen, syndromen, psychische
stoornissen, autisme, zelfverwondend gedrag, dementie

Hoofdstuk 6 Specifieke thema’s
Onder andere palliatieve zorg, ervaringsdeskundigheid, technologie, ouders en
cliëntenorganisaties, ethiek, kwaliteitskader, wetten, bekostiging

Bij dit boek is een website www.mensenmeteenverstandelijkebeperking.nl beschikbaar met onder andere verschillende zorgplannen, uitgebreide literatuurlijst, CV’s auteurs, aanvullende websites, nieuws en ontwikkelingen etc.
In het boek vindt u een link naar de website en vice versa.

Docentexemplaar
Wilt u als docent dit boek beoordelen, vraag dan een docentexemplaar aan.
Wenst u tussentijds informatie, aarzel niet contact op te nemen met de uitgever.

Mensen met een verstandelijke beperking
Inzicht in begeleidings- en ondersteuningsvragen voor (toekomstige) professionals

Redactie: Pieter Hermsen, Petri Embregts en Joke van der Meer
496 pagina’s, met tabellen, figuren, casussen
Integraal gebonden
ISBN 9789492333391
Verkoopprijs € 45,00

Het nieuwe en veelzijdige handboek Mensen met een verstandelijke beperking, samengesteld door Pieter Hermsen, Petri Embregts en Joke van der Meer, is uiterst waardevol voor de praktijk. Lector AnneLoes van Staa leerde zelf nog bij, dankzij de veelzijdigheid.

 


 

Vierde druk 2019
Observeren en rapporteren in de zorg- en hulpverlening

auteur: Dorothea Timmers-Huigens
ISBN 9789492333384
204 pagina’s, paperback
verkoopprijs € 33,50

 

 

 

 

 

Dit boek gaat over de attitude waarmee men observeert, en hoe een professionele werker in de zorg- en hulpverlening verantwoord kan observeren. Daarom gaat het over waarnemen en de eigen inbreng als waarnemer. Het gaat over valkuilen van observatie en rapportage, en het doel dat daarmee wordt gediend. Ligt het doel bij de cliënt of bij de organisatie waarvoor men werkt, of misschien bij de werker zelf?
Observeren en rapporteren gaat over de interpretatie van menselijk gedrag, want dat is het doel van observatie en rapportage in de zorg- en hulpverlening. Het menselijk gedrag dat je waarneemt zo kunnen duiden dat de uitkomst van het proces de effectiviteit van het werk bevordert. Op die achtergronden van observatie en rapportage gaat dit boek in.
Doelgroep: SPH / social work / social studies / pw, verpleegkunde, niveau 4 en 5. Maatschappelijk werk en dienstverlening. Praktijkveld van zorg-, dienst- en hulpverlening, o.a. speciaal m.b.t. mensen met een verstandelijke beperking en met dementie.

Wat is er veranderd t.o.v. de derde druk?
In deze 4de druk is hoofdstuk 6 uitgebreid met een paragraaf over ervaringsordening (6.1) met daarop aansluitend 6.1.1 ‘De theorie van ervaringsordening’ en 6.1.2 ‘Belangrijke uitgangspunten van de theorie van ervaringsordening’. In hoofdstuk 9 is ‘De bejegeningswijzer’ toegevoegd (par. 9.6.3).
Hiermee komt de derde druk te vervallen. Deze is echter nog beperkt voorradig bij de uitgeverij.

Inhoud
Hoofdstuk 1: Observeren: het menselijk perspectief
Hoofdstuk 2: Oriëntering in het gebied
Hoofdstuk 3: Observeren is interpreteren
Hoofdstuk 4: Observeren is waarnemen
Hoofdstuk 5: Gedragsduiding
Hoofdstuk 6: Observeren en ervaringsordening
Hoofdstuk 7: De focus van observeren en rapporteren
Hoofdstuk 8: Betrouwbaar observeren en rapporteren
Hoofdstuk 9: Observatie en registratie van de gegevens
Hoofdstuk 10:Rapporteren!
Geraadpleegde literatuur

Dorothea Timmers-Huigens is gezondheidszorgpsycholoog (BIG), kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP en pedagoog generalist en praktisch theoloog. Ze zette in 1972 een eerstelijnspraktijk voor ouder en kind op die in 2018 door haar zoon is overgenomen. Ze is grondlegger en auteur van de veelgebruikte Theorie van Ervaringsordening. Hierop promoveerde zij in 1997 met een proefschrift over interactieve geloofscommunicatie tussen generaties. Dorothea Timmers gaf tot 2010 les aan de huisartsenopleiding en ze gaf nascholing aan jeugdartsen. Zij is werkzaam als consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Ze heeft talrijke boeken op haar naam staan. In 2016 kwam van haar het boek ‘Ervaringsordening – zorg, welzijn, onderwijs’ op de markt. www.vantrichtuitgeverij.nl/ervaringsordening

 


Nieuws

Ministers Van Engelshoven en Slob (onderwijs) roepen op tot een leesoffensief. De leesmotivatie en het leesplezier van leerlingen daalt en dat heeft invloed op de leesvaardigheid. Die trend willen de ministers van onderwijs keren met een offensief, als aanvulling op andere bestaande manieren om lezen te stimuleren. Het doel van het offensief is voorlezen en lezen onder jongeren stimuleren. Want lezen leer je door voorgelezen te worden en door zelf te lezen.

Minister Van Engelshoven: “Nieuwe werelden ontdekken, avonturen beleven die je in het echt nooit zou meemaken en een kijkje geven in de gedachten van mensen die heel anders zijn dan jij. Lezen is prachtig! We gaan er alles aan doen om jongeren daar achter te laten komen. Daarvoor ligt er ook een rol voor ouders. Lees je kind voor!” (https://inct.nl/news/7029/ministers-roepen-op-tot-leesoffensief)

Wil je jongeren die niet graag lezen aan het lezen krijgen begin dan met makkelijke, niet te dikke boeken.

Ga naar de > Troef-reeks 

 


 

Tweede Wereldoorlog: herdenking 75 jaar

Op de website www.kiezenindeoorlog.nl kun je bij elk hoofdstuk unieke foto’s en filmpjes bekijken. Tevens bevat de website interactief lesmateriaal: bij elk geschiedenisonderdeel worden vragen gesteld over de betreffende periode. Ook vind je er vragen over het boek Kiezen in de oorlog.


Wat gebeurde er nu eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog?
‘Kiezen in de oorlog’ is een spannend verhaal dat de hele oorlogsperiode van begin 1940 tot na de bevrijding beslaat. Hoe was het om jong te zijn tijdens de bezetting? Wat betekende het om lid te zijn van de Jeugdstorm of in een NSB-gezin op te groeien? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Waarom vielen er nog zoveel doden in die laatste oorlogswinter?
Dit boek geeft antwoord op veel van deze vragen en kan daarom ook een waardevolle aanvulling zijn op de geschiedenislessen op school (bovenbouw BO en onderbouw VO).