Home

Nieuws

 

Je suis dementie – Een dertigtal minicolleges
auteur: Bère Miesen
met illustraties in kleur van Ries Kleijnen
ISBN 9789492333360
140 pagina’s
verkoopprijs € 19,50

Meer lezen en bestellen


 

 

 

 

Goed nieuws voor bezoekers van de studiedag LOWAN 2020. Onderstaande actie is verlengd tot en met 25 oktober. We nemen de herfstvakantie in alle regio’s nog even mee.

Stuurt u een mail naar info@vantrichtuitgeverij.nl met de titels van de boeken naar keuze. Als u daarbij “LOWAN2020” vermeldt, betaalt u geen verzendkosten. Graag de NAW-gegevens. Indien het verzendadres afwijkt van het factuuradres graag beide vermelden.

Voor een specifieke vraag omtrent deze actie kunt u te allen tijde bellen 06 54262604. 

 

€ 25,00 (5 boeken)

€ 40,00 (10 boeken)

€ 45,00 (15 boeken)

€ 50,00 (20 boeken)

 

Kies 5, 10, 15 of 20 boeken of een veelvoud daarvan.

 • Bilardie, De week waarin Bastiaan Nobel zich vreselijk vergiste
 • Jansen, Echt niet!
 • Mastenbroek, Code rood
 • Schmitz, Bram, zoon van een soldaat
 • Verhelst, Masker af
 • Berger, Naar de grens
 • Boendermaker, De nieuwe klas
 • Boter, Beroemd!
 • Eijk, van der, Breakdance in Moskou
 • Hermer, Tessa vecht terug
 • Geer, van der, Eva’s andere leven
 • Hoefnagel, Zijn mooiste model
 • Kaathoven, van, Help! Een geheim
 • Otten, Dik?
 • Otten, Roan gaat te ver
 • Berger, De overtocht
 • Bilardie, Abby
 • Boendermaker, Het verhaal van Anna
 • Jonge, de, Geheime gebaren!
 • Kolk, van der, Waar is Leila?

 


Nieuw, 6de herziene en uitgebreide druk 2020
Gezien de diversiteit aan mensen die in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werkzaam zijn, is dit boek bruikbaar voor alle initiële opleidingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, HBO en MBO. Het boek is zeker ook geschikt als naslagwerk

 

 

 

 

 

Petri Embregts, nieuw in de redactie is als geen ander bekend met het werkveld mensen met een verstandelijke beperking. Ze is verbonden aan de Academische Werkplaats ‘Leven met een verstandelijke beperking’ (School of Social and Behavioral Sciences, Tranzo, Tilburg University).

Een aantal gastauteurs, onder wie Annette van der Putten en Jac de Bruijn werken hun specialiteit in dit boek verder uit. Annette van der Putten, als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, levert een bijdrage over de ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige, verstandelijke en meervoudige beperkingen. Jac de Bruijn, orthopedagoog/GZ-psycholoog richt zich op de ondersteuningsmethodieken.

Aan dit boek werken mee
Kim van den Bogaard, Jan Boonen, Carmen van Bussel, Petri Embregts, Noud Frielink, Sanne Giesbers, Lex Hendriks, Pieter Hermsen, Frans Hoogeveen, Kitty Jurrius, Adinda Lichtendahl, Joke van der Meer, Erwin Meinders, Gerrieta Muis, Annette van der Putten, Mieke Steenhuis, Tess Tournier en Hans van Wouwe.

De inhoud
Het boek heeft als basis de vijfde druk 2016 (redactie Hermsen, Keukens en Van der Meer). Hierin was de inhoud geordend naar de elf gezondheidspatronen van Marjory Gordon.
In dit nieuwe boek is ervoor gekozen de kennis in te richten aan de hand van de acht domeinen van de Kwaliteit van Bestaan naar Schalock en Verdugo.
Voor degenen die bekend zijn met de inhoud van de vorige druk(ken) van het boek is op de website bij dit boek een omzettingsschema  geplaatst, waaruit duidelijk wordt welke teksten nieuw zijn en welke uit de vijfde druk opgenomen zijn in deze nieuwe uitgave.

Hoofdstuk 1 De verstandelijke beperking: een introductie
Met oorzaken, disharmonische ontwikkeling, geschiedenis, universele rechten, korte casus en
beschrijving LVB, EMVB, EVB, (Z)EVMB, NAH

Hoofdstuk 2 De verstandelijke beperking nader beschouwd
Met onder andere een uitgebreid beeld van LVB, EMVB, EVB, NAH

Hoofdstuk 3 Ondersteuningsvragen en ondersteuningsprocessen: de domeinen van Schalock       
Hierin het ondersteuningsproces, POS
De acht domeinen van Schalock worden nader uitgewerkt

Hoofdstuk 4 Begeleiding en behandeling
Hierin methodische begeleidingsvormen als LACCS, Triple C, Driehoekskunde, Heykoop; clientgerichte therapieën als EMDR, cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie

Hoofdstuk 5 Bijkomende stoornissen en beperkingen
Hierin onder andere epilepsie, zintuiglijke en motorische beperkingen, syndromen, psychische
stoornissen, autisme, zelfverwondend gedrag, dementie

Hoofdstuk 6 Specifieke thema’s
Onder andere palliatieve zorg, ervaringsdeskundigheid, technologie, ouders en
cliëntenorganisaties, ethiek, kwaliteitskader, wetten, bekostiging

Bij dit boek is een website www.mensenmeteenverstandelijkebeperking.nl beschikbaar met onder andere verschillende zorgplannen, uitgebreide literatuurlijst, CV’s auteurs, aanvullende websites, nieuws en ontwikkelingen etc.
In het boek vindt u een link naar de website en vice versa.

Docentexemplaar
Wilt u als docent dit boek beoordelen, vraag dan een docentexemplaar aan.
Wenst u tussentijds informatie, aarzel niet contact op te nemen met de uitgever.

Mensen met een verstandelijke beperking
Inzicht in begeleidings- en ondersteuningsvragen voor (toekomstige) professionals

Redactie: Pieter Hermsen, Petri Embregts en Joke van der Meer
496 pagina’s, met tabellen, figuren, casussen
Integraal gebonden
ISBN 9789492333391
Verkoopprijs € 42,50

 


Vierde druk 2019
Observeren en rapporteren in de zorg- en hulpverlening

auteur: Dorothea Timmers-Huigens
ISBN 9789492333384
204 pagina’s, paperback
verkoopprijs € 32,50

 

 

 

 

 

Dit boek gaat over de attitude waarmee men observeert, en hoe een professionele werker in de zorg- en hulpverlening verantwoord kan observeren. Daarom gaat het over waarnemen en de eigen inbreng als waarnemer. Het gaat over valkuilen van observatie en rapportage, en het doel dat daarmee wordt gediend. Ligt het doel bij de cliënt of bij de organisatie waarvoor men werkt, of misschien bij de werker zelf?
Observeren en rapporteren gaat over de interpretatie van menselijk gedrag, want dat is het doel van observatie en rapportage in de zorg- en hulpverlening. Het menselijk gedrag dat je waarneemt zo kunnen duiden dat de uitkomst van het proces de effectiviteit van het werk bevordert. Op die achtergronden van observatie en rapportage gaat dit boek in.
Doelgroep: SPH / social work / social studies / pw, verpleegkunde, niveau 4 en 5. Maatschappelijk werk en dienstverlening. Praktijkveld van zorg-, dienst- en hulpverlening, o.a. speciaal m.b.t. mensen met een verstandelijke beperking en met dementie.

Wat is er veranderd t.o.v. de derde druk?
In deze 4de druk is hoofdstuk 6 uitgebreid met een paragraaf over ervaringsordening (6.1) met daarop aansluitend 6.1.1 ‘De theorie van ervaringsordening’ en 6.1.2 ‘Belangrijke uitgangspunten van de theorie van ervaringsordening’. In hoofdstuk 9 is ‘De bejegeningswijzer’ toegevoegd (par. 9.6.3).
Hiermee komt de derde druk te vervallen. Deze is echter nog beperkt voorradig bij de uitgeverij.

Inhoud
Hoofdstuk 1: Observeren: het menselijk perspectief
Hoofdstuk 2: Oriëntering in het gebied
Hoofdstuk 3: Observeren is interpreteren
Hoofdstuk 4: Observeren is waarnemen
Hoofdstuk 5: Gedragsduiding
Hoofdstuk 6: Observeren en ervaringsordening
Hoofdstuk 7: De focus van observeren en rapporteren
Hoofdstuk 8: Betrouwbaar observeren en rapporteren
Hoofdstuk 9: Observatie en registratie van de gegevens
Hoofdstuk 10:Rapporteren!
Geraadpleegde literatuur

Dorothea Timmers-Huigens is gezondheidszorgpsycholoog (BIG), kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP en pedagoog generalist en praktisch theoloog. Ze zette in 1972 een eerstelijnspraktijk voor ouder en kind op die in 2018 door haar zoon is overgenomen. Ze is grondlegger en auteur van de veelgebruikte Theorie van Ervaringsordening. Hierop promoveerde zij in 1997 met een proefschrift over interactieve geloofscommunicatie tussen generaties. Dorothea Timmers gaf tot 2010 les aan de huisartsenopleiding en ze gaf nascholing aan jeugdartsen. Zij is werkzaam als consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Ze heeft talrijke boeken op haar naam staan. In 2016 kwam van haar het boek ‘Ervaringsordening – zorg, welzijn, onderwijs’ op de markt. www.vantrichtuitgeverij.nl/ervaringsordening


 

Ministers Van Engelshoven en Slob (onderwijs) roepen op tot een leesoffensief. De leesmotivatie en het leesplezier van leerlingen daalt en dat heeft invloed op de leesvaardigheid. Die trend willen de ministers van onderwijs keren met een offensief, als aanvulling op andere bestaande manieren om lezen te stimuleren. Het doel van het offensief is voorlezen en lezen onder jongeren stimuleren. Want lezen leer je door voorgelezen te worden en door zelf te lezen.

Minister Van Engelshoven: “Nieuwe werelden ontdekken, avonturen beleven die je in het echt nooit zou meemaken en een kijkje geven in de gedachten van mensen die heel anders zijn dan jij. Lezen is prachtig! We gaan er alles aan doen om jongeren daar achter te laten komen. Daarvoor ligt er ook een rol voor ouders. Lees je kind voor!” (https://inct.nl/news/7029/ministers-roepen-op-tot-leesoffensief)

Wil je jongeren die niet graag lezen aan het lezen krijgen begin dan met makkelijke, niet te dikke boeken.

Ga naar de > Troef-reeks 


 

Tweede Wereldoorlog: herdenking 75 jaar

Op de website www.kiezenindeoorlog.nl kun je bij elk hoofdstuk unieke foto’s en filmpjes bekijken. Tevens bevat de website interactief lesmateriaal: bij elk geschiedenisonderdeel worden vragen gesteld over de betreffende periode. Ook vind je er vragen over het boek Kiezen in de oorlog

 
Wat gebeurde er nu eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog?
‘Kiezen in de oorlog’ is een spannend verhaal dat de hele oorlogsperiode van begin 1940 tot na de bevrijding beslaat. Hoe was het om jong te zijn tijdens de bezetting? Wat betekende het om lid te zijn van de Jeugdstorm of in een NSB-gezin op te groeien? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Waarom vielen er nog zoveel doden in die laatste oorlogswinter?
Dit boek geeft antwoord op veel van deze vragen en kan daarom ook een waardevolle aanvulling zijn op de geschiedenislessen op school (bovenbouw BO en onderbouw VO).