Over de Troef-reeks

Troef-reeks, voor wie?
De boeken in de Troef-reeks zijn speciaal geschreven voor taalzwakke lezers, onder andere voor dove jongeren. Maar ook leerlingen in het vmbo verslinden deze boeken. Ze zijn lekker makkelijk, niet te dik en passen uitstekend bij de leeftijd van jongeren tussen de 11 en 18 jaar. Een belangrijke doelgroep is ook de NT2-leerling of ISK’er. Kom je uit het buitenland en wil je de Nederlandse taal leren, dan is de Troef-reeks een aanrader.

De Troef-reeks is dus voor een brede groep jongeren. 


Niveau
De meeste boeken in de Troef-reeks zijn geschreven op het technisch leesniveau van groep 6 -8 van de basisschool. Dit wil zeggen dat de gemiddelde zinslengte ongeveer 10 -12 woorden is, en dat de woorden maximaal 3 of 4 lettergrepen hebben, uitzonderingen daargelaten.


Onderwerpen
De verhalen in de boeken uit de Troef-reeks passen bij jongeren van deze tijd. Zij kunnen zich identificeren met de karakters in de boeken. Soms gedurfd, brutaal of gewaagd, nooit saai.


Verhaallijn
De inhoud van de boeken is overzichtelijk, zeker niet complex. Met één of twee verhaallijnen  blijft ’t lekker makkelijk  lezen. Geen verwijzingen en geen ingewikkelde literaire vormen als flashbacks.


Moeilijk, liever makkelijk
Geen moeilijke woorden óf ze worden uitgelegd.


Begrijpen wat je leest
Omdat de Troef-reeks niet alleen tot doel heeft dat jongeren meer gaan lezen -immers vrijetijdslezen is de beste manier om lezen leuk te gaan vinden – maar ook dat zij béter gaan lezen, worden de zinnen niet na elke komma afgekapt. Dit om de samenhang van de zinnen te bevorderen en de inhoud meer toegankelijk te maken.


B
ij de les
Bij iedere nieuwe titel in de reeks worden vragen gemaakt, die helpen het verhaal beter te begrijpen, die de lezer uitdagen om zijn woordenschat uit te breiden en zich een mening te vormen over dat wat zich in het verhaal afspeelt. Het lesmateriaal, gratis te downloaden van deze website kan door de ouder of docent worden aangepast. Het is te gebruiken bij Nederlands of bijvoorbeeld maatschappijleer.
Om de leesvaardigheid en de woordenschat te vergroten kan je leerlingen vragen voor het vak Nederlands een boekverslag te maken.


Lay-out
De pagina’s zien er overzichtelijk uit. Elk hoofdstuk begint op een nieuwe bladzijde.
De schreefloze letter leest makkelijk. Iedere zin begint op een nieuwe regel. Dit zorgt voor een overzichtelijke bladspiegel. Een cluster van alinea’s is gescheiden door een witregel.
Eigentijdse illustraties van bekende illustratoren, bijvoorbeeld bewerkte foto’s verlevendigen en verduidelijken het verhaal.


Redactie
Robert Bekman is als ambulant dienstverlener cluster 2 werkzaam bij Auris Dienstverlening. 
Mieke Brouwer was als docent cluster 2 jarenlang werkzaam in het dovenonderwijs. 
Mariën Hannink is taalkundige en werkt bij de FODOK. Zij is eindredacteur van de Troef-reeks. 
Marion de Hoon is als intern begeleider werkzaam in het speciaal basisonderwijs. 
Wendy Janssen is ambulant begeleider cluster 2 bij Kentalis. 
Saskia Jissink werkte ruim veertien jaar in het basisonderwijs voor doven, Kentalis (cluster 2). 
Jet Nijemeisland was van 1985 tot 2010 groepsleerkracht bovenbouw slechthorend/doof op een cluster-2-school.

Een ervaren redactie bewerkt waar nodig in overleg met auteur en uitgever de teksten redactioneel zodat deze pasklaar zijn voor de doelgroep. De Stichting Makkelijk Lezen kent het keurmerk toe aan verhalende teksten die voldoen aan de criteria van de Stichting. Als een boek het keurmerk Makkelijk Lezen heeft, is het goed leesbaar voor iedereen met leesproblemen. De meeste boeken in de Troef-reeks dragen dit keurmerk.


Rugzakje?
De boeken uit de reeks kunnen betaald worden via de rugzak van het kind, Per 1 augustus 2014 geldt een andere regeling. Zie de link Passend onderwijs.


Abonnement
Een abonnement op de Troef-reeks geeft u als ouder of leerkracht de mogelijkheid de boeken met 20% korting te kopen, ongeacht wanneer uw abonnement ingaat. Er verschijnen elk jaar drie nieuwe boeken in de reeks. Stuur een e-mail voor meer informatie. Tot nu toe zijn er circa 40 boeken verschenen in de troef-reeks.


Informatie voor auteurs
De richtlijnen van de FODOK kunt u aanvragen via info@vantrichtuitgeverij.nl


Links

www.lezen.nl Stichting Lezen wil het plezier in lezen bevorderen, en concreet gestalte geven aan het ontwikkelen van een optimale leescultuur.

www.stichtingmakkelijklezen.nl Stichting Makkelijk Lezen is een onafhankelijke organisatie, die zich inzet voor mensen met leesproblemen.

www.passendonderwijs.nl

www.jongejury.nl Jongeren kunnen meebepalen wat de mooiste boeken zijn en welke schrijver de prijs van de Jonge Jury ontvangt.

www.leesplein.nl Alles over boeken en lezen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

www.fodok.nl De FODOK is de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen.

www.minocw.nl Ministerie van OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

www.vijftigwereldboeken.nl Bureau Leesbevordering & Educatie

www.nederlandsalstweedetaal.nl Nederlands als tweede taal. Alles wat u nodig heeft om Nederlands te leren.

www.taalvoorjou.nl Online diagnosticerend en remediërend toets- en oefenprogramma Nederlands

Recensie Troef-reeks in Trouw